Nyheter

Anmäl dig till kursen Yrkesvalidering i praktiken

Validering fokuserar på branschers krav på yrkeskompetens, d.v.s. kompetens som efterfrågas i arbetslivet och som gör individen anställningsbar inom ett kompetensområde eller i en yrkesroll.

Detta är kursen för dig som arbetar eller har yrkeserfarenhet från HR, omställning, arbetsmarknad, matchning, kartläggning, validering, studie-/yrkesvägledning, karriärvägledning eller närliggande yrkesområden.

Genom en kombination av konkreta exempel och relevanta teoretiska perspektiv får du förståelse för validering som verktyg och vilka möjligheter ett aktivt arbete med validering kan innebära för såväl individ som arbetsgivare. I kursen ges praktiska exempel på hur du kan jämföra kunskaper och meriter från studier och arbetsliv, både nationellt och internationellt. Du får förståelse för innebörden i begreppen kunskap, färdighet, kompetens, reell kompetens, formellt lärande, icke-formellt lärande och informellt lärande. Kursen ger även kunskap om modeller för kvalitet i validering.

Den är anpassad för att du ska kunna kombinera studier och arbete. Du läser på halvfart, digitalt, i egen takt under 8 veckor. Ansök senast 20 september. Kursen startar 2 oktober.

Välkommen med din ansökan! Läs mer och ansök på Nordiska Textilakademins webbsida