Nyheter

Kick-off för projektet Valideringsvoucher!

Valideringsvoucher vänder sig till små och medelstora företag inom områdena Bygg och Städservice och är ett särskilt anpassat företagsstöd till verksamheter som har behov av validering som en del i sitt strategiska kompetensförsörjningsarbete.

Kopplat till projektet finns branschspecifika företagscoacher, som kan ge företag och fackliga representanter stöd och ökad kompetens avseende strategisk kompetensförsörjning.

Projektets mål är bland annat att valideringsvouchers blir ett känt stöd hos små och medelstora företag i Västra Götalandsregionen och bidrar till att validering används som ett självklart verktyg i företagens strategiska kompetensförsörjningsarbete.

Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen och avlutas i mars 2024.