Goda exempel

På den här sidan kommer vi successivt fylla på med exempel på sammanhang där olika verksamheter använder sig av KUB-modellen.

Strukturerat lärande i Lilla Edet

I Lilla Edets kommun har man använt KUB-modellen för att handleda praktikanter i offentliga kök. Modellen skapar förutsättningar för strukturerat lärande på arbetsplatsen, både gällande arbetsuppgifter och generella kompetenser. Dessutom är KUB-modellen en bra metod för att stödja språkinlärning under exempelvis en praktikperiod.

Lilla Edet utbildade sina KUB-handledare inom projektet Future Kitchen. Läs mer om projektet här: https://maltidsverige.se/projektverkstad/aktuella-projekt/future-kitchen/

KUB- modellen på Reningsborg

KUB-modellen och interkulturell handledning på Stadsmissionen