Om KUB-utbildningen

KUB-handledarutbildningar sker i Validering västs regi. Efter ett informations- och förankringsmöte planeras en skräddarsydd utbildning för att möta verksamhetens behov.

Grundutbildning KUB-handledare

Grundutbildning för KUB-handledare delas upp på två tillfällen om ca 3 timmar, med tid för eget arbete däremellan.

I grundutbildningen ingår följande punkter:

 • Genomföra kompetenskartläggning och kompetensbedömning samt skapa förutsättningar för kompetensutveckling enligt KUB-modellen
 • Genomlysning av verksamhetens arbetsuppgifter och strukturering enligt KUB
 • Fördjupning av arbete med generella arbetslivskompetenser
 • Skapa KUB-intyg med mervärde
 • Använda det digitala verktyget KUBit för strukturerad dokumentation av text och bild 

Utbildningen leder till intyg och ev. certifikat.

Tidsåtgång: 2 tillfällen om 3 timmar samt eget arbete ca 3 timmar.

Grundutbildning KUB-stödjare

Grundutbildning för KUB-stödjare genomförs vid ett tillfälle om ca 3 timmar. I utbildningen ingår följande punkter:

 • Strukturera praktikplatsens arbetsuppgifter enligt KUB
 • Bedöma självständighet i förhållande till praktikplatsens arbetsuppgifter
 • Ställa frågor kring uppvisade generella arbetslivskompetenser
 • Dokumentera i KUB- mallar
 • Skriva KUB-intyg

Utbildningen leder till intyg.

Tidsåtgång: 3 timmar.

Fördjupningsmodul Handledare

Fördjupningsmodulen Handledning riktar sig till de verksamheter som i samband med genomförd grundutbildning för KUB-handledare vill bygga på sin kunskap om handledning genom konkreta övningar och exempel.

I workshop-form tränar deltagarna bland annat på olika former av samtal samt på att situationsanpassa sitt handledarskap.

I modulen ingår följande punkter:

 • Fördjupning av KUB-handledarens olika roller; det situationsanpassade handledarskapet
 • Att utforska, reflektera, bekräfta och utveckla genom samtal
 • Fördjupning av lärande på arbetsplatsen enligt KUB.
 • Motivation och lust att lära i arbetet

Tidsåtgång: ca 3 timmar.

Fördjupningsmodul Interkulturell handledning

Fördjupningsmodulen Interkulturell handledning riktar sig till de verksamheter som i samband med genomförd grundutbildning för KUB-handledare vill bygga på sin kunskap om interkulturell handledning genom konkreta övningar och exempel.

 

I workshop-form tränar deltagarna bland annat på olika metoder för att stödja språkutveckling på arbetsplatsen samt ges möjlighet att reflektera kring vad ett interkulturellt förhållningssätt kan innebära i praktiken.

 

I modulen ingår följande punkter:

 • Interkulturellt förhållningssätt – att möta sin egen och andra kulturer
 • Stödja språkutveckling på arbetsplatsen