/

Fördjupningsmodul Handledning

Fördjupningsmodulen Handledning riktar sig till de verksamheter som i samband med genomförd grundutbildning för KUB-handledare vill bygga på sin kunskap om handledning genom konkreta övningar och exempel.

I workshop-form tränar deltagarna bland annat på olika former av samtal samt på att situationsanpassa sitt handledarskap. I modulen ingår följande punkter:

  • Fördjupning av KUB-handledarens olika roller; det situationsanpassade handledarskapet
  • Att utforska, reflektera, bekräfta och utveckla genom samtal
  • Fördjupning av lärande på arbetsplatsen enligt KUB.
  • Motivation och lust att lära i arbetet.

Tidsåtgång: ca 3 timmar.