/

Fördjupningsmodul Interkulturell handledning

Fördjupningsmodulen Interkulturell handledning riktar sig till de verksamheter som i samband med genomförd grundutbildning för KUB-handledare vill bygga på sin kunskap om interkulturell handledning genom konkreta övningar och exempel.

I workshop-form tränar deltagarna bland annat på olika metoder för att stödja språkutveckling på arbetsplatsen samt ges möjlighet att reflektera kring vad ett interkulturellt förhållningssätt kan innebära i praktiken. I modulen ingår följande punkter:

  • Interkulturellt förhållningssätt - att möta sin egen och andra kulturer
  • Stödja språkutveckling på arbetsplatsen