/

Grundutbildning KUB-handledare

Grundutbildning för KUB-handledare delas upp på två tillfällen om ca 3 timmar, med tid för eget arbete däremellan.

I grundutbildningen ingår följande punkter:

  • Genomföra kompetenskartläggning och kompetensbedömning samt skapa förutsättningar för kompetensutveckling enligt KUB-modellen
  • Genomlysning av verksamhetens arbetsuppgifter och strukturering enligt KUB
  • Fördjupning av arbete med generella arbetslivskompetenser
  • Skapa KUB-intyg med mervärde
  • Använda det digitala verktyget KUBit för strukturerad dokumentation av text och bild

Utbildningen leder till intyg och ev. certifikat.

Tidsåtgång: 2 tillfällen om 3 timmar samt eget arbete ca 3 timmar.