/

Grundutbildning KUB-stödjare

Grundutbildning för KUB-stödjare genomförs vid ett tillfälle om ca 3 timmar. I utbildningen ingår följande punkter:

  • Strukturera praktikplatsens arbetsuppgifter enligt KUB
  • Bedöma självständighet i förhållande till praktikplatsens arbetsuppgifter
  • Ställa frågor kring uppvisade generella arbetslivskompetenser
  • Dokumentera i KUB- mallar
  • Skriva KUB-intyg

Utbildningen leder till intyg.

Tidsåtgång: 3 timmar.