Nyheter

KUB-nätverket startat!

Nu är KUB-nätverket i gång! Den 21 april var det äntligen dags för den första KUB-konferensen, en konferens med syftet att formera ett nätverk för verksamheter som arbetar enligt KUB-modellen. Vi var över 80 personer som deltog i det digitala mötet. Stämningen var god och engagerad.

Förutom en genomgång av hur KUB-modellen ser ut i dag så bestod programmet av punkter där verksamheter berättade om sina erfarenheter utifrån modellen. På Returhuset arbetar man med ett språkutvecklande arbetssätt.

På Arbetsmarknadsenheten i Mölndal är medarbetarna utbildade KUB- stödjare och kan hjälpa till satt strukturera lärandet på externa praktikplatser. I det regionala jobbspåret STEG-projektet har man använt sig av KUB- modellen för att skapa en samsyn och vässa mottagarkompetensen hos de verksamheter som tar emot deltagare.

Vi fick också lyssna till en inspirationsföreläsning av Thomas Andersson, Professor i företagsekonomi vid Institutionen för handel och företagande, Högskolan i Skövde. Thomas föreläste om Medarbetarskap som kännetecken för skandinaviskt arbetsliv.

Syftet med dagen var också att formera ett KUB-nätverk. Utifrån konferensdeltagarnas önskemål träffas nätverket 2 gånger per år, de flesta träffarna kommer vara digitala. Träffarna kommer innehålla erfarenhetsutbyte, inspiration och gott om tid för gruppsamtal.

Nästa nätverksträff sker i höst.

Stort tack till alla som deltog!