/

Publiceringsdatum:

Arbete med förslag till yrkesprov

Maria Dejevik (Validering Väst) och Helena Rehnberg (Kunskapsförbundet)

Mariad Dejevik från Validering Väst och Helena Rehnberg

Vård- och omsorgscollege medverkar i Skolverkets försöksverksamhet med yrkesprov. Yrkesprovet ska testas inom gymnasieskolans yrkesprogram och vuxenutbildningens yrkesutbildning och kommer eventuellt ersätta gymnasiearbetet. Maria Dejevik och Helena Rehnberg som är två vård- och omsorgslärare driver projektet på uppdrag av VO-College.