/

Publiceringsdatum:

En spännande dag med arbetsgruppen för projekt STEG på Kulturfabriken i Skövde

Projekt Steg

Steg är ett projekt där man kombinerar utbildning med praktik för att rusta blivande serviceassistenter inom skola, vård & omsorg. Genom praktik på arbetsplatsen samt utbildning på vuxenutbildningen kan blivande serviceassistenter få en kompetensförstärkning innan det är dags för en anställning.

Validering väst deltog nyligen i en dag med projekt STEG. Syftet med dagen var att processa delmålet att stärka mottagarkompetensen och synliggöra den verksamhetsnytta som STEG skapar i deltagande organisationer.

Vårt bidrag var att presentera en skräddarsydd KUB-handledarutbildning. Erbjudandet om utbildningen kommer gå ut till deltagande verksamheter inom förskola/ skola, vård och omsorg och storkök.

För att ytterligare stärka mottagarkompetenser erbjuder EDCS workshop som lyfter olika aspekter på arbetsmiljö, samspel mellan medarbetare och vad det innebär att arbeta inkluderande i praktiken.

Läs mer om EDCS: https://www.edcs.se