/

Publiceringsdatum:

Givande nätverksträff Validering Kock – Västra Götaland

Nätverksträff Validering Kock – Västra Götaland

Yrkesbedömare och kollegiala handledare från Mölndal, Borås, Bengtsfors och Vänersborg. Med på bilden är också Anna Ålund från UHR, Elsa Fries från Skolmatsakademin och Kicki Mällbin från Validering Väst.

Den 25 september träffades nätverket bestående av yrkesbedömare och kollegiala handledare. Dagordningen bestod av såväl tillbakablickar som framåtsyftande diskussioner.

De olika verksamheterna presenterade vad som hänt sen sist, med syfte att dela erfarenheter och kunna få hjälp, stöd och inspiration av varandra.

Anna Ålund, Verksamhetschef UHR Utbildning AB, presenterade nyheter i yrkesbedömarnas digitala verktyg samt uppdaterad statistik gällande utförda valideringar i Västra Götaland.

Deltagarna samlades också i tvärgrupper för att diskutera viktiga förutsättningar och lösningar för att fler valideringar ska kunna göras. Frågorna angreps med stort engagemang och stor kreativitet.

Nu fortsätter arbetet inom Validering kock Västra Götaland, närmast bjuder UHR in till yrkesbedömarutbildning den 22 oktober i Göteborg, anmälan görs här:
www.uhr.nu/bli-yrkesbedomare Länk till annan webbplats.

Den 7 november håller Validering Väst en kollegial handledarutbildning i Göteborg. Inbjudan och anmälan hittar du här.

Nästa nätverksträff planeras till mars 2020.