/

Publiceringsdatum:

Lärosätena i Västsverige kraftsamlar kring Bedömning av reell kompetens och Validering

Göteborgs universitet

Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Jönköping University, Validering Väst och VGR har tillsammans skapat ett nätverk kallat ”Valideringsnätverk Väst”. Nätverket gick under våren tillsammans in med en projektansökan till UHR (Universitets- och högskolerådet) och nu fått 8.4 miljoner beviljat för 2017-2018.

Syftet med projektet är att i samverkan utveckla arbetet med bedömning av reell kompetens och verka för ett etablerande av en enhetlig och varaktig struktur kring detta arbete. Ambitionen är att ta tillvara redan fungerande modeller samt utveckla, anpassa och implementera dessa inom berörda verksamheter.
Ökad samsyn och ökad kunskapsöverföring mellan lärosätena förväntas leda ett steg närmare ett gemensamt och enhetligt system för arbetet med bedömning av reell kompetens.
Aktiviteter i projektet:

  • utvecklingsarbete kring bedömning av reell kompetens för tillträde/antagning,
  • utvecklingsarbete kring bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande,
  • översyn av möjligheten till (förhands-)bedömningar för ännu ej antagen student,
  • översyn av möjligheten till bedömning av reell kompetens hos en individ som saknar fullständig dokumentation.

Målgruppen för allt arbete inom projektet är individer som önskar få sin reella kompetens bedömd och kan avse nyanlända personer med erfarenhet från annat land såväl som personer som levt och verkat i Sverige i hela sina liv men saknar dokumentation över sin kunskap och erfarenhet.

UHR skriver i sitt finansieringsbeslut att de förutsätter att Valideringsnätverk Väst tar en ledande roll nationellt.