/

Publiceringsdatum:

Myndigheten för yrkeshögskolan besöker Göteborg

På bilden ser du Christer Bergqvist chef för Arbetslivets kompetensförsörjning samt Stf Generaldirektör inom MYH, berätta om MYHs verksamhet och deras utökade nationella uppdrag gällande Validering.

På bilden ser du Christer Bergqvist chef för Arbetslivets kompetensförsörjning samt Stf Generaldirektör inom MYH, berätta om MYHs verksamhet och deras utökade nationella uppdrag gällande Validering.

Den 12 februari tog Validering Väst och Västra Götalandsregionen emot Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) i Göteborg för att diskutera Validering.

Sedan Valideringsdelegationen avslutades vid årsskiftet bär MYH ansvaret för att följa och stötta utvecklingsarbetet kring validering såväl nationellt som regionalt (läs mer här Länk till annan webbplats.). Uppdraget innebär att MYH ska sprida kunskap och övergripande information om validering, bland annat för att visa på möjligheterna så att fler ska kunna få sin kompetens synliggjord och erkänd.

Några ämnen som diskuterades under en dag fylld av dialog:

 • Arbetet med Kompetensförsörjningsarbetet inom Västra Götaland
 • Validering Västs verksamhet
 • MYHs (Myndigheten för yrkeshögskolan) och deras utökade nationella uppdrag gällande Validering
 • Göteborgsregionens kompetensråd för regional kompetensförsörjning.
 • Måleribranschens kvalifikation och branschvalideringsmodell
 • Future Kitchen, Vägledningsprojekt för utrikes födda mot det offentliga köket
 • Kockvalidering Västra Götaland, i samverkan med UHR utbildning AB och Skolmatsakademin
 • Framtida utvecklingsstrategier för Validering Väst

Medverkande under dagen var:

Från MYH

Enheten för arbetslivets kompetensförsörjning

 • Christer Bergqvist, stf Generaldirektör och chef för enhet ”Arbetslivets kompetensförsörjning” dit Validering hör
 • Anna Kahlson, Utredare
 • Pär Sellberg, Utredare
 • Helén Björnsdotter, Utredare, Projektledare BOSS projektet
 • Svante Sandell, Utredare
 • Kerstin Littke, Utredare, Nationell samordnare för EQF.

Enheten för kommunikation

 • Håkan Dyring

Från Västra Götaland

 • Marja-Leena Lampinen, Regionutvecklare VGR
 • Björn Dufva Hellsten, Chef Validering Väst

Personerna nedan deltog endast del av dagen

 • Bengt Forsling Chef LO Väst, ordförande Göteborgsregionens kompetensråd för regional kompetensförsörjning
 • Anna-Lena Johansson BRG (Business region Gothenburg)
 • Anna Åhlund chef UHR utbildning via Skype
 • Johan Lindell rektor Skövde via Skype