/

Publiceringsdatum:

Nationell standard för branschvalidering

Nationell standard för branschvalidering

Den 1 februari presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan en standard för validering av yrkeskompetens. Modeller för att synliggöra och bekräfta yrkeskompetens har genom åren utvecklats av olika branscher. Den nya standarden ska fungera som ett stöd för branscher som vill vidareutveckla eller ta fram nya valideringsmodeller. Standarden kan anpassas till olika branschers och yrkesområdens behov och förutsättningar. Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har på uppdrag av regeringen tagit fram standarden tillsammans med experter från olika branscher.

Länk till PDF på myndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.