/

Publiceringsdatum:

Nationell valideringskonferens i Växjö

Christer Bergqvist, enhetschef och ställföreträdande Generaldirektör på MYH

Christer Bergqvist, enhetschef och ställföreträdande Generaldirektör på MYH.

Den 27-28 januari deltog Validering Väst på konferensen om kompetensförsörjning och livslångt lärande för att tillsammans med 220 personer från hela Sverige diskutera validering som ett verktyg för kompetensförsörjning på nationell, regional och lokal nivå.

Bland annat lyssnade vi till företrädare för Kompetanse Norge som beskrev hur det nationella arbetet utgår ifrån en kompetenspolitisk strategi.

Representant för Kompetanse Norge berättar om hur de arbetar med Validering.

Under några år har den så kallade valideringsdelegationen arbetat med att ta fram en nationell strategi för validering. Arbetet är nu avslutat, och hur det ska tas vidare var en av punkterna som diskuterades under konferensen.

Vi fick även höra Christer Bergqvist, enhetschef och ställföreträdande Generaldirektör på MYH (Myndigheten för yrkeshögskolan), berätta om hur MYH planerar att stötta arbetet med validering i väntan på ett mer permanent system.

Arrangörer var Region Kronoberg tillsammans med Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Nordiskt samarbete för vuxnas lärande, Tillväxtverket, Universitets- och högskolerådet och Arbetsförmedlingen.

Programmet från konferensen. Pdf, 877.1 kB, öppnas i nytt fönster.