/

Publiceringsdatum:

Nytt metodmaterial för validering presenterat för engagerade lärare.

Nytt metodmaterial VO College

Närmare 200 vård- och omsorgslärare, rektorer och andra nyckelpersoner från hela landet samlades i Göteborg och Stockholm i mitten av juni för att arbeta praktiskt med VO-Colleges nya riktlinjer och metodmaterial för validering inom vård och omsorg.