/

Publiceringsdatum:

Park- och Naturs nya handledare på avdelningen för arbetsmarknad

Park- och naturförvaltningen på KUB-utbildning

Park- och naturförvaltningen på KUB-utbildning

I flera år har Validering Väst samarbetat med Park- och Natur som använder KUB-modellen för strukturerad handledning på arbetsplatsen.

Härom veckan var det dags igen för KUB-utbildning för nya handledare och chefer. Utbildningen ägde rum i vacker miljö på Frömagasinet i Trädgårdsföreningen. Samtalen kretsade kring vikten av tydligheten och struktur för att handledningen ska hålla god kvalité.