/

Publiceringsdatum:

Utbildningsdepartementet besökte Validering Väst i Göteborg

Erik Nilsson samtalar med en validand på Bräcke.

Erik Nilsson samtalar med en validand på Bräcke.

Statssekreterare Erik Nilsson samt tjänstemännen Helena Asp, Anita Carlstedt och Christina Hassel från Utbildningsdepartementet besökte under fredagen Validering Väst i Göteborg.

Dagen inleddes med att Björn Dufva Hellsten och Marja-Leena Lampinen VGR berättade om Validering Västs; historik, organisation, uppdrag, strategi och finansiering.

Under dagen fick gästerna möjlighet att se och höra om några av de aktiviteter Validering Väst är aktivt deltagande i och i många fall drivande i på nationell och regional nivå:

Bygg- och målerivalidering

Mikael Karlsson Valideringsansvarig på Bräckegymnasiet, Christer Nicklasson Arbetsförmedlingen, Johan Hallin Byggnads och Peter Gustafsson Byggnads berättade om hur branschvalidering inom Bygg- och måleriyrkena går till i Sverige och i Västra Götaland. Besökarna fick även en rundvandring på valideringsområdet på Bräcke. Där fick de se övningsstationer för olika moment inom olika yrken samt möjlighet att tala med olika validander.

Vård- och omsorgsvalidering

Anne Sandstedt Validering Väst, Anna Danielsson Göteborgs stad berättade om validering inom Vård- och omsorgsområdet nationellt, regionalt och specifikt inom Göteborgs stad.

Validering Kock

Gunilla Eek Validering Väst, Karin Svensson yrkesbedömare Marks kommun, Klara Larsson Validerad kock berättade om branschvalidering mot kockyrket i Sverige. Även de lyckade Västra Götalandsspecifika projekten "Validering Kock Västra Götaland" och "Future kitchen" beskrevs.

Validering inom detaljhandeln

Björn Ramse Validering Väst berättade om Detaljhandelns nya nationella branschvalideringsmodell samt Handelsrådets pågående satsning på implementering av modellen.

Universitet och högskola

Björn Dufva Hellsten Validering Väst berättade om "Valideringsnätverk Väst" som består av 7 lärosäten i väst som tillsammans med Validering väst och VGR med medel från UHR fram till dec 2018 i samverkan ska jobba med utveckling av Lärosätenas metoder och strukturer för bedömning av reell kompetens.

KUB-modellen

Björn Ramse Validering Väst, Mary Hansson och Madeleine Lind Svenljunga kommun berättade om Validering Västs KUB-modell. En modell som skapar struktur i; kartläggning, medvetandegörande, synliggörande, bekräftelse, utveckling och dokumentation av kompetens.

Andra projekt

Björn Dufva Hellsten Validering Väst berättade om några av de övriga projekt som Validering Väst är inblandade i; Yggdrasil, RegioVUX, NVL Kvalitetsprojekt, Hikkikomori och SYSKOM.

Gästerna visade under hela dagen stort intresse och engagemang. De hade många frågor som ledde till bra diskussioner.