/

Publiceringsdatum:

Utvärdering av Validering Västs verksamhet

Rapport från Oxford Research AB

Oxford Research AB har på uppdrag av VGR, genomfört en utvärdering av Validering Västs verksamhet.