/

Publiceringsdatum:

Validering i Högskolan - Valideringsdelegationens delbetänkande

Yrkesbedömarutbildningar Validering Butikssäljare

Validering i högskolan – fler personer ska få sitt tidigare lärande bedömt och erkänt