/

Publiceringsdatum:

Valideringsdelegationen presenterar slutbetänkande

Valideringsdelegationens slutrapport

Den 13 januari 2020, avslutade Valideringsdelegationens sitt uppdrag och överlämnat förslag om validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande till utbildningsminister Anna Ekström.

I slutbetänkandet lämnar Valideringsdelegationen förslag och bedömningar för att ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering ska kunna införas så att fler personer ska kunna få sitt kunnande kartlagt, bedömt och erkänt.

Ladda ner slutbetänkandet här Pdf, 3.1 MB.