/

Publiceringsdatum:

Valideringsdelegationens delbetänkande

Nationell strategi för Validering - delbetänkande

Regeringen beslutade den 19 november 2015 att tillsätta en kommitté i form av en nationell delegation med uppdraget att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet. I uppdraget ingår att lämna förslag på en nationell strategi för validering (dir. 2015:120).

Ta del av En nationell strategi för validering Delbetänkande av Valideringsdelegationen 2015–2019 Pdf, 575.8 kB.