/

Publiceringsdatum:

Validering Väst processleder framtagandet av STEG-rollen för förskola och skola!

Representanter från vuxenutbildningen, rektorer från förskolor och skolor, Lärarförbundet, Kommunal och arbetsmarknadskonsulenter från AME

Vårt arbete inom projekt STEG fortsätter och nu har vi påbörjat framtagandet av den tredje STEG-rollen.

Rollerna för Kök och storkök samt Vård och omsorg är nu redo för att testas av deltagare och handledare, och nu står förskola och skola på tur. Under en intensiv eftermiddag i Skövde stadshus arbetade en grupp bestående av representanter från vuxenutbildningen, rektorer från förskolor och skolor, Lärarförbundet, Kommunal och arbetsmarknadskonsulenter från AME med att lägga grunden till STEG-rollen för förskola och skola.

Under hösten kommer handledare i projektet att utbildas i KUB-modellen för att öka mottagarkompetensen hos verksamheterna och för att skapa en tydlig struktur för handledning och utveckling på arbetsplatserna.