/

Publiceringsdatum:

Validering Väst utbildar KUB-stödjare i Projekt plus

Deltagare i Projekt plus-utbildning

Några av deltagarna i Validering Västs KUB-stödjarutbildning inom Projekt Plus

Projektet plus är en samverkan mellan tio företag i regionen och Göteborgs stads Kompetenscenter som står för 120 deltagare. Projektet startade i april 2019 och finansieras av EU.

Projektet syftar till att ta fram en metod för matchning mellan tillgänglig arbetskraft och näringslivets behov. Ägare för projektet är Arbetsmarknad och vuxenutbildningen , Göteborgs Stad.

Validering Västs roll är att vi utbildar samtliga medarbetare i projektet till att bli KUB- stödjare. KUB-metoden ska de använda sig av för att strukturera praktikplatsens arbetsuppgifter så att de kan följa deltagarnas utveckling och kvalitetssäkra praktiktiden.

Läs mer om projektet här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.