/

Validering Västs styrgrupp styrgrupp

Följande personer ingår i Validering Västs styrgrupp

Namn

Organisation

Ordförande,
Jan Theliander

Prorektor, Högskolan Väst

Amad Raja

Chef Kompetensförsörjning, Västsvenska Handelskammaren

Bengt Forsling

Distriktschef, LO-Distriktet i Västsverige

Caroline Söder

VD, Trygghetsfonden TSL

Catarina Carlehed

Strateg, kompetensförsörjning, Skaraborgs kommunalförbund

Christian Lundell

VD, Proteko

Conny Larsson

Projektledare inkluderande kompetensförsörjning, Sobona

Elin Jartun

Områdeschef Kompetenscenter Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborgs stad

EvaLotta Petersson

Regionutvecklare, Boråsregionen

Johan Lindell

Rektor,
Yrkesutbildningar, Skövde

Lena Holmlund

Avdelningschef, Arbetsmarknad och social välfärd, Göteborgsregionen

Maria Wolff

Strateg, Fyrbodals kommunalförbund

Marianne Avedal

Verksamhetssamordnare, Regionalt stöd 1, Arbetsförmedlingen

Susanne Hammarström

Processledare, VGR

Kicki Mällbin

Validering Väst

Protokoll från styrgruppsmöten