/

Validering Västs styrgrupp styrgrupp

Följande personer ingår i Validering Västs styrgrupp

Namn

Organisation

Ordförande,
Jan Theliander

Prorektor, Högskolan Väst

Bengt Forsling

Distriktschef, LO-Distriktet i Västsverige

Camilo Ciceri

Företagsrådgivare, Arbetsförmedlingen Etablering

Caroline Söder

VD, Trygghetsfonden TSL

Catarina Carlehed

Strateg, kompetensförsörjning, Skaraborgs kommunalförbund

Christian Lundell

VD, Proteko

Conny Larsson

Projektledare inkluderande kompetensförsörjning, Sobona

Elin Jartun

Områdeschef Kompetenscenter Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborgs stad

EvaLotta Petersson

Regionutvecklare, Boråsregionen

Anna-Lena Johansson

Verksamhetsstrateg- ansvarig kompetensförsörjning och regional samverkan, Business Region Göteborg AB

Johan Lindell

Rektor,
Yrkesutbildningar, Skövde

Karin Jansson

Beredningsansvarig, Fyrbodals kommunalförbund

Lena Holmlund

Avdelningschef, Arbetsmarknad och social välfärd, Göteborgsregionen

Rasmus Flick

Projektutvecklare, Västsvenska Handelskammaren

Susanne Hammarström

Processledare, VGR

Björn Dufva Hellsten

Validering Väst

Kicki Mällbin

Validering Väst

Protokoll från styrgruppsmöten