Om validering

Här har vi samlat att antal källor till mer kunskap om validering.

Vad är validering?

Läs om vad validering är på Myndighetens för yrkeshögskolas hemsida. Det finns också samlade stöd och verktyg inom ämnet.

Branschvalidering

Branschvalidering är validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi. Det är branschens verksamheter och företag som står för legitimiteten och branschvalideringen har ett nationellt erkännande.

 

Valideringen fokuserar på branschens krav på yrkeskompetens, det vill säga sådan kompetens som efterfrågas i arbetslivet och som gör individen anställningsbar inom ett kompetensområde eller i en yrkesroll. Därför är ofta branschvalidering ett förstahandsval när syftet är att förbättra individens möjligheter på arbetsmarknaden och att få ett yrkesbevis. Företag och verksamheter kan också använda branschvalidering internt för att effektivisera sin kompetensförsörjning.

 

Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppgift att främja branschvalidering och driver bland annat Branschnätverket för validering, där representanter för branscher, arbetsmarknadens parter och olika myndigheter deltar.


Läs mer:

Branschvalideringsmodeller

Standard för branschvalidering

Validering via Arbetsförmedlingen

Validering inom olika skolformer

VUX

”Man kan ofta mer än vad som syns i dokument som betyg eller intyg. Validering innebär en värdering av kunskaper och kompetenser som en person skaffat sig genom studier eller samhällsliv och arbetsliv. Här har vi samlat de vanligaste frågorna om vad som gäller kring validering.”

Läs mer på Skolverkets hemsida.

YH - Yrkeshögskola

Yrkeshögskolan ska vara öppen för alla som har förutsättning att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Det innebär att du kan bedömas vara behörig till en utbildning även om du saknar betyg från gymnasiet. Skolan du vill studera på ska kunna göra en bedömning av din reella kompetens, alltså bedöma de kunskaper och kompetenser du skaffat dig på annat vis än genom en formell gymnasieutbildning. Skolan kan då till exempel genomföra olika tester för att se om dina kunskaper motsvarar gymnasiekurserna. Ett test kan även omfatta andra kunskaper nödvändiga för att klara av utbildningen.

Bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande kan vara ett sätt för dig att korta din utbildningstid om du redan kan anses uppnått en del av de utbildningsmål som anges för utbildningen.

 

Läs mer på YH-myndighetens hemsida.

Universitet och högskola

Reell kompetens – en väg till högskolestudier

 

Du kan bli behörig till en utbildning trots att du inte har gymnasiebetyg eller andra formella meriter. Högskolan eller universitetet kan bedöma din så kallade reella kompetens och fatta beslut om att du är behörig till en specifik utbildning. Möjligheten att ansöka om bedömning av reell kompetens är till för dig som helt eller delvis saknar formella meriter för att vara behörig till högskolan, men du har de kunskaper och erfarenheter som krävs för att klara utbildningen.

Bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande kan vara ett sätt för dig att korta din utbildningstid om du redan kan anses uppnått en del av de utbildningsmål som anges för utbildningen.

Läs mer på studera.nu

Ladda ner manualen här.

Validering inom reglerade yrken

Det finns yrken som är reglerade genom att det i en svensk lag finns definierat vad som krävs för att få arbeta inom yrket, till exempel en viss examen eller en auktorisation, legitimation eller annat formellt erkännande.

 

På Universitets och högskolerådets hemsida finns en detaljerad lista över vilka yrken som är reglerade och behöriga myndigheter. Vänd dig till aktuell myndighet för information om möjligheter till validering.

 

Läs mer här.