/

Branschvalidering

Bild på matvaror presenterade i en näst intill geometrisk form

Branschvalidering är validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi. Det är branschens verksamheter och företag som står för legitimiteten och branschvalideringen har ett nationellt erkännande.

Valideringen fokuserar på branschens krav på yrkeskompetens, det vill säga sådan kompetens som efterfrågas i arbetslivet och som gör individen anställningsbar inom ett kompetensområde eller i en yrkesroll. Därför är ofta branschvalidering ett förstahandsval när syftet är att förbättra individens möjligheter på arbetsmarknaden och att få ett yrkesbevis. Företag och verksamheter kan också använda branschvalidering internt för att effektivisera sin kompetensförsörjning.

Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppgift att främja branschvalidering och driver bland annat Branschnätverket för validering, där representanter för branscher, arbetsmarknadens parter och olika myndigheter deltar.

Vill du veta mer? Kontakta oss: