Om validering - filmer

Är du intresserad av hur validering av reell kompetens kan gå till? Här finns några korta filmer som visar exempel på validering inom olika områden. Validering utgår alltid från ett tydligt syfte. Det kan t.ex handla om att kunna förkorta och anpassa en utbildning utifrån individens förutsättningar.

Validering av reell kompetens består av kompetenskartläggning och kompetensbedömning. Kompetenskartläggningen är av utforskande karaktär med fokus på att identifiera individens kompetens. Kartläggningen kan t.ex. resultera i ett kartläggningsutlåtande som ger ledning för vidare beslut om studier eller vid jobbmatchning. Kompetensbedömningen har ett kontrollerande fokus där kompetensen värderas och får ett erkännande. Kompetensbedömningen kan leda till att betyg eller branschbevis utfärdas.

I filmerna visas exempel på hur både kartläggning och bedömning kan gå till.

KUB-modellen

Validering Kock

Valideringsprocessen - ett exempel

Validering Träarbetare Bygg

Validering Vård & Omsorg

Validering Maskinförare

Validering Målare

Meritportfölj och Validering

Validering av kompetens inom el

Validering Möbeltillverkare

KUB-modellen – Stötta språkutveckling på arbetsplatsen

Validering kockar i offentliga kök