Om validering - Goda exempel

Här finns har vi listat goda exempel på valideringsprocesser.

Validering kock Västra Götaland

Länken nedan visar hur validering kock enligt UHRs modell används i två olika verksamheter. Dessa verksamheter startade sin valideringsverksamhet inom projekt ”Validering kock Västra Götaland” som är en samverkan mellan UHR, Skolmatsakademin och Validering Väst.

Validering Kock är en branschvalideringsmodell som lanserades av UHR (utbildningsrådet för Hotell- och Restaurang) under 2015.

Fokus Framtid

Sammanfattningsvis visar den här utvärderingen att metoden med att kombinera Meritportföljen med sfi på lägst C-nivå har varit lyckad.

 

Fokus Framtid är ett projekt som har drivits av Göteborgs folkhögskola från den 1 december 2012 till och med den 31 mars 2014 med regionutvecklingsstöd från VästraGötalandsregionen och statliga folkbildningsmedel. Samverkansparter är arbetsförmedlingen,stadsdelen Västra Hisingen i Göteborgs Stad och Validering Väst.

 

Läs hela rapporten här. (PDF-fil, 335 kB)

Validering Träarbetare Bygg

Validering inom byggsektorn är en effektiv metod för att korta vägen till arbete. I Västra Götalandsregionen finns mångårig erfarenhet kring byggvalidering. Följ nedanstående länk för att se hur validering inom Träarbetare bygg kan gå till.

 

Validering inom vård och omsorg

Prognoser fram till 2020 visar att efterfrågan på arbetskraft inom hälso- och sjukvård samt social omsorg är stor (ca 5 000 personer) inom Västra Götaland. Validering är en effektiv metod för att synliggöra och erkänna individens kompetens och därmed kunna bidra till att fylla regionens behov. För individen kan valideringen göra skillnad på arbetslöshet och arbete.

 

Validering Målare

Som målare behärskar man många olika moment. Alla moment som individen kan synliggörs och bedöms i valideringen. Hur detta kan gå till visas i filmen nedan.

Validering Maskinförare

Som maskinförare kan man ha kompetens att arbeta med många olika typer av maskiner. Klicka på nedanstående länk för att se hur validering av maskinförare kan gå till.

Validering inom möbeltillverkning

Hur går validering till inom Trä- och möbelindustrin? Trä- och möbelindustrin sysselsätter cirka 40 000 personer. Nyrekryteringsbehovet inom branschen är stort och växande. Bara i Västra Götalandsregionen, vårt upptagningsområde, behöver cirka 1 600 medarbetare nyrekryteras de närmaste 3 – 5 åren.

Källa: Tibro

 

Meritportfölj och validering

Genom projekt Galilei och branschvalidering inom handeln blev Christopher själv medveten om sina kompetenser. Med meritportföljen som verktyg berättar Christopher att han utforskat både vad han kan och hur han lär. Denna medvetenhet öppnade nya vägar i karriären och till studier vid Uppsala Universitet.

 

Klicka på nedanstående länk och se filmen om Christophers väg från arbetslöshet till validering och studier.

 

Länk till filmen