/

Validering inom möbeltillverkning

Validering möbeltillverkare

Hur går validering till inom Trä- och möbelindustrin? Trä- och möbelindustrin sysselsätter cirka 40 000 personer. Nyrekryteringsbehovet inom branschen är stort och växande. Bara i Västra Götalandsregionen, vårt upptagningsområde, behöver cirka 1 600 medarbetare nyrekryteras de närmaste 3 – 5 åren.

Källa: Tibro