/

Validering inom vård och omsorg

Validering vård och omsorg

Prognoser fram till 2020 visar att efterfrågan på arbetskraft inom hälso- och sjukvård samt social omsorg är stor (ca 5 000 personer) inom Västra Götaland. Validering är en effektiv metod för att synliggöra och erkänna individens kompetens och därmed kunna bidra till att fylla regionens behov. För individen kan valideringen göra skillnad på arbetslöshet och arbete.

Vill du veta mer? Kontakta oss: