/

Validering kock Västra Götaland

Validering kock

Länken nedan visar hur validering kock enligt UHRs modell används i två olika verksamheter. Dessa verksamheter startade sin valideringsverksamhet inom projekt "Validering kock Västra Götaland" som är en samverkan mellan UHR, Skolmatsakademin och Validering Väst.

Validering Kock är en branschvalideringsmodell som lanserades av UHR (utbildningsrådet för Hotell- och Restaurang) under 2015.

Vill du veta mer? Kontakta oss: