/

Universitet och högskola

Föreläsningssal

Reell kompetens – en väg till högskolestudier

Du kan bli behörig till en utbildning trots att du inte har gymnasiebetyg eller andra formella meriter. Högskolan eller universitetet kan bedöma din så kallade reella kompetens och fatta beslut om att du är behörig till en specifik utbildning. Möjligheten att ansöka om bedömning av reell kompetens är till för dig som helt eller delvis saknar formella meriter för att vara behörig till högskolan, men du har de kunskaper och erfarenheter som krävs för att klara utbildningen.

Bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande kan vara ett sätt för dig att korta din utbildningstid om du redan kan anses uppnått en del av de utbildningsmål som anges för utbildningen.

Läs mer på studera.nu. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner manualen här. Pdf, 667.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer? Kontakta oss: