/

YH - Yrkeshögskola

Kunskap i bokform

Yrkeshögskolan ska vara öppen för alla som har förutsättning att tillgodogöra sig utbildningen.

Det innebär att du kan bedömas vara behörig till en utbildning även om du saknar betyg från gymnasiet. Skolan du vill studera på ska kunna göra en bedömning av din reella kompetens, alltså bedöma de kunskaper och kompetenser du skaffat dig på annat vis än genom en formell gymnasieutbildning. Skolan kan då till exempel genomföra olika tester för att se om dina kunskaper motsvarar gymnasiekurserna. Ett test kan även omfatta andra kunskaper nödvändiga för att klara av utbildningen.

Bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande kan vara ett sätt för dig att korta din utbildningstid om du redan kan anses uppnått en del av de utbildningsmål som anges för utbildningen.

Läs mer på YH-myndighetens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer? Kontakta oss: