SeQF - Sveriges referensram för kvalifikationer

SeQF, Sveriges referensram för kvalifikationer för livslångt lärande, bygger på en gemensam europeisk referensram för kvalifikationer EQF – European Qualification Framework.

Många europeiska länder är anslutna till den. SeQF kan synliggöra lärande oavsett hur det är förvärvat. På så sätt blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt.

SeQF är relevant inom; branschvalidering, Vuxenutbildning, Yrkeshögskoleskola, Högskola samt vid synliggörande av kompetens hos personer som inte på ett bra sätt går att bedöma mot branschkrav och svenska skolsystem.

 

Läs mer om SeQF på dess webbplats.