Nyheter

Slutkonferens för STEG- projektet

Nu har STEG-projektet haft sin slutkonferens på Skövde Kulturfabrik. Projektet har pågått mellan april 2019 och avlutas i mars 2022. STEG är ett kompetensförsörjningsprojekt inom Europeiska socialfondens programområde 2.

STEG- projektet har varit ett samverkansprojekt mellan fyra kommuner och Arbetsförmedlingen. De samverkande kommunerna är Mariestad som varit projektägare, Töreboda, Gullspång och Skövde. Validering Väst har tillsammans med EDCS (Equality Developement Center West Sweden) varit med som ytterligare samverkanspartners och bidragit med projektstöd.

Validering Västs bidrag har varit att processleda framtagandet av de arbetsuppgifter som STEG- deltagarna ska få lära sig på arbetsplatserna. Arbetsområdena för STEG- projektet har varit inom vård och omsorg, förskola/skola och kök/ storkök. KUB- modellen har använts för att skapa en struktur kring lärandet på arbetsplatserna. Modellen har också legat till grund för den handledarutbildning Validering Väst har tagit fram inom projektet och som främst riktat sig till handledare på arbetsplatserna. Inom projektet har dessa utbildningar varit en viktig del i att stärka arbetsplatsernas mottagarkompetens.

Slutkonferensen var ett mycket välbesökt event med ett fantastiskt givande upplägg. Små korta filmer med deltagare, handledare, arbetsmarknadskonsulenter, Arbetsförmedlingen, lärare och andra personer med kopplingar till STEG där de beskrev sin syn på projektet. Filmerna varvades med panelsamtal och avslutades med en framtidsspaning. Nu ser vi fram emot en fortsättning där man tar tillvara alla de framgångsfaktorer STEG- projektet har utvecklat!

– Vill du veta mer om STEG-projektet? Steg (skovde.se)Länk till annan webbplats.

– Vill du veta mer om KUB-modellen som verktyg för strukturerat lärande på arbetsplats? Kontakta Anna Lindeblad.