Nyheter

Validering i produktion (ViP) för byggnadsmålare!

Måleribranschens parter, Måleriföretagen i Sverige och Svenska målarförbundet driver tillsammans Måleribranschens yrkesnämnd (MYN). Verksamheten i MYN ska bl a bidra till en god kompetensförsörjning i måleribranschen och validering är en central del i detta arbete. MYN har sedan 2010 en valideringsmodell som vidareutvecklats löpande. Valideringsmodellen är upphandlad av Arbetsförmedlingen och valideringar genomförs idag uteslutande vid branschens utbildade valideringscenter.

Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat MYN statsbidrag för att utveckla en kompletterande valideringsmodell för validering i produktion. Projektet påbörjades i april 2021 och pågår fram till och med november 2022.

Validering Väst processleder framtagandet av den kompletterande valideringsmodellen och vi har till vår hjälp bland annat yrkeslärarna Morgan Karlsson (Bräcke i Göteborg) och Per Sjögren (Vipan i Lund) samt Gesällprovsgranskarna Bo Nilsson, Peter Mohr, Ronny Johansson och Peter Göthberg.

I dagarna träffades delar av detta gäng i Göteborg för att diskutera den nya modellens struktur och bedömningskriterier. Engagemanget var stort och diskussionerna och förslagen hjälpte projektet en rejäl bit framåt.

Under försommaren kommer de första test-valideringarna att genomföras inom projektet och målet är att Validering i produktion ska kunna användas i skarpt läge från och med årsskiftet 2022/23.