Projekt

Regional utveckling av validering (RUVA)

Målgruppen för RUVA är aktörer inom området branschvalidering, aktörer inom Komvux, organisationer och verksamheter som har nytta av validering som en del i sitt strategiska kompetensförsörjningsarbete.

Pilotprojekt Valideringsvoucher

Projektet ska undersöka om ett ekonomiskt stöd i form av valideringsvouchers som finansieras med regionalt företagsstöd, i kombination med coachning, kan bidra till att fler små och medelstora (SME) företag använder validering som en del i företagens kompetensförsörjning.