Projekt vi stödjer

Stega vidare

Projektet ska skapa förutsättningar för att anställda kvinnor och män (till största del utrikes födda) utan formell kompetens ska få möjlighet att nå behörighet. För att nå dessa mål behövs stöd för utveckling av en modell för inkluderingsarbete och en anpassning av den reguljära utbildningen till barnskötare/elevassistent.