Yrkeshögskolan

Inom området Yrkeshögskola ger Validering Väst bland annat stöd med:

  • Framtagning, kvalitetssäkring och genomförande av YH-kurs kopplat till validering
  • Informations- och inspirationsinsatser för ökat nyttjande av validering inom yrkeshögskola