Validering inom olika skolformer

Komvux

Validering inom Komvux kan ge dig möjlighet att få visa upp ditt kunnande som inte finns dokumenterat. Du kanske har lärt dig jobbet på jobbet eller på annat sätt lärt dig sådant som kan matchas mot någon eller några av utbildningens kurser. Syftet med valideringen är bland annat att korta utbildningstiden och att du inte ska behöva studera det du redan kan.

Erbjudandet om validering finns reglerat i skollagen:

42 § Huvudmannen är skyldig att se till att en elev erbjuds validering, om eleven behöver det och valideringen görs inom ramen för en eller flera kurser eller nivåer som bekostas av elevens hemkommun.

Rektorn ska verka för att valideringen görs i enlighet med lag och andra författningar.

Läs mer på skolverkets hemsida: Validering och kartläggning inom komvux - Skolverket

Yrkeshögskola

Yrkeshögskolan ska vara öppen för alla som har förutsättning att tillgodogöra sig utbildningen.

Det innebär att du kan bedömas vara behörig till en utbildning även om du saknar betyg från gymnasiet. Skolan du vill studera på ska kunna göra en bedömning av din reella kompetens, alltså bedöma de kunskaper och kompetenser du skaffat dig på annat vis än genom en formell gymnasieutbildning. Skolan kan då till exempel genomföra olika tester för att se om dina kunskaper motsvarar gymnasiekurserna. Ett test kan även omfatta andra kunskaper nödvändiga för att klara av utbildningen.

Bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande kan vara ett sätt för dig att korta din utbildningstid om du redan kan anses uppnått en del av de utbildningsmål som anges för utbildningen.

Läs mer på Yrkeshögskolans hemsida: Reell kompetens - Yrkeshögskolan (yrkeshogskolan.se)

Universitet och högskola

Du kan bli behörig till en utbildning trots att du inte har gymnasiebetyg eller andra formella meriter. Högskolan eller universitetet kan bedöma din så kallade reella kompetens och fatta beslut om att du är behörig till en specifik utbildning. Möjligheten att ansöka om bedömning av reell kompetens är till för dig som helt eller delvis saknar formella meriter för att vara behörig till högskolan, men du har de kunskaper och erfarenheter som krävs för att klara utbildningen.

Bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande kan vara ett sätt för dig att korta din utbildningstid om du redan kan anses uppnått en del av de utbildningsmål som anges för utbildningen.

Läs mer på Studera: Bedömning av reell kompetens (studera.nu)

Validering inom reglerade yrken

Det finns yrken som är reglerade genom att det i en svensk lag finns definierat vad som krävs för att få arbeta inom yrket, till exempel en viss examen eller en auktorisation, legitimation eller annat formellt erkännande.

På Universitets och högskolerådets hemsida finns en detaljerad lista över vilka yrken som är reglerade och behöriga myndigheter. Vänd dig till aktuell myndighet för information om möjligheter till validering.

Läs mer UHR:s hemsida: Reglerade yrken - Universitets- och högskolerådet (UHR)