Vuxenutbildning

Inom området Vuxenutbildning ger Validering Väst bland annat stöd med:

  • Framtagning och kvalitetssäkring av valideringsmodeller
  • Uppdatering och revidering av befintliga valideringsmodeller
  • Utbildningar för studie- och yrkesvägledare och lärare i metodmaterial för valideringsmodell inom Barn- och fritid (inriktning förskola och fritidshem)
  • Praktisk utbildning för rektorer, studie- och yrkesvägledare och lärare i organisationer som ska påbörja sitt arbete med validering.
  • Expertkunskap i nätverk kopplade till validering
  • Informations- och inspirationsinsatser för ökat nyttjande av validering inom Komvux