Validering inom Komvux

Utbildningen vänder sig till rektorer, studie-och yrkesvägledare och yrkeslärare i en organisation som ska påbörja arbetet med validering.

Plats

Bestäms i samråd med uppdragsgivare

Kostnad

Kostnadsfritt för verksamheter i Västra Götalandsregionen

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till rektorer, studie-och yrkesvägledare och yrkeslärare i en organisation som ska påbörja arbetet med validering. Den primära målgruppen är yrkeslärare som inte arbetar utifrån en befintlig valideringsmodell och har behov av att ta fram ett eget metodmaterial.

Utbildningens syfte och mål

Syftet är att hela verksamheten får en samsyn kring Komvux uppdrag kopplat till validering, valideringsprocessen, roller och ansvarsfördelning. Målet är att alla berörda ska känna sig trygga med hur de ska arbeta vidare med validering efter utbildningens slut.

Utbildningens upplägg

Utbildningen består av ett antal moduler. Vilka moduler som väljs bestäms tillsammans med uppdragsgivare. Observera att vissa moduler är obligatoriska.

 1. Att organisera validering och kompletterande utbildning (obligatorisk).
  Målgrupp: skolledare och rektorer.
 2. Validering inom Komvux, den nya lagen.
  Målgrupp: rektorer, studie- och yrkesvägledare, yrkeslärare och administratörer
 3. Framtagande av metodmaterial; bedömningsunderlag.
  Målgrupp: yrkeslärare.
 4. Framtagande av metodmaterial; självskattning och fördjupad kartläggning.
  Målgrupp: studie- och yrkesvägledare och yrkeslärare.
 5. Kompletterande utbildningsinsatser och nästa steg.
  Målgrupp: rektorer, studie- och yrkesvägledare och yrkeslärare.
 6. Metodträffar efter avslutad utbildningsinsats.
  Målgrupp: rektorer, studie- och yrkesvägledare och yrkeslärare.
 7. NVL:s kvalitetsmodell.
  Målgrupp: rektorer, studie- och yrkesvägledare och yrkeslärare.

Kontaktperson

Anna Lindeblad, anna.lindeblad@vgregion.se