2022

2022

 • Kick-off för projektet Valideringsvoucher!

  Valideringsvoucher vänder sig till små och medelstora företag inom områdena Bygg och Städservice och är ett särskilt anpassat företagsstöd till verksamheter som har behov av validering som en del i sitt strategiska kompetensförsörjningsarbete.

 • De första eleverna har påbörjat sin utbildning inom ramen för Yrkestrainee med validering!

  Validering Väst driver sedan årsskiftet en treårig pilot med Yrkestrainee tillsammans med Västsvenska Handelskammaren. Med Yrkestrainee menas en lärlingsutbildning som utgår från branschens krav och valideringsmodell samtidigt som yrkespaket från Skolverket kopplas på. Det innebär att eleven både får validera sina tidigare kunskaper under tiden den är på arbetsplatsen, men också att eleven får betyg från Komvux då utbildningssystemet via vuxenutbildningen kopplas på.

 • Slutkonferens för STEG- projektet

  Nu har STEG-projektet haft sin slutkonferens på Skövde Kulturfabrik. Projektet har pågått mellan april 2019 och avlutas i mars 2022. STEG är ett kompetensförsörjningsprojekt inom Europeiska socialfondens programområde 2.

 • KUB-nätverket startat!

  Nu är KUB-nätverket i gång! Den 21 april var det äntligen dags för den första KUB-konferensen, en konferens med syftet att formera ett nätverk för verksamheter som arbetar enligt KUB-modellen. Vi var över 80 personer som deltog i det digitala mötet. Stämningen var god och engagerad.

 • Validering i produktion (ViP) för byggnadsmålare!

  Måleribranschens parter, Måleriföretagen i Sverige och Svenska målarförbundet driver tillsammans Måleribranschens yrkesnämnd (MYN). Verksamheten i MYN ska bl a bidra till en god kompetensförsörjning i måleribranschen och validering är en central del i detta arbete. MYN har sedan 2010 en valideringsmodell som vidareutvecklats löpande. Valideringsmodellen är upphandlad av Arbetsförmedlingen och valideringar genomförs idag uteslutande vid branschens utbildade valideringscenter.

 • KUB-konferens för inspiration och uppstart av KUB-nätverk – Save the date!

  Validering Väst hälsar dig välkommen till en digital KUB- konferens den 21 april kl. 13–16. Konferensen vänder sig till dig som är utbildad KUB- handledare, KUB- stödjare eller som på annat sätt har stöd av KUB- modellen i din verksamhet.

 • Missa inte konferensen "Framtid Västra Götaland" – den 20 januari

  Den 20 januari 2022, kl.9.00-16.00 är det dags för konferensen Framtid Västra Götaland.