KUB- och FYR-modellerna

Inom området KUB- och FYR-modellerna ger Validering Väst bland annat stöd med:

  • Processledning och framtagning av verksamhetsspecifika KUB- utbildningar
  • Processledning och framtagning av verksamhetsspecifika FYR-utbildningar, ofta kopplat till jobbspår
  • Utbildning av KUB-handledare, KUB-stödjare och FYR-handledare
  • Metodträffar för utbildade handledare
  • Informations- och inspirationsinsatser för utbildade handledare samt för ökat nyttjande av KUB- och FYR-modellerna