Våra fokusområden

Validering väst kan ge stöd inom i princip alla frågor som rör validering gällande bland annat:

 • Branschvalidering,
 • Validering inom Vuxenutbildningen,
 • Bedömning av reell kompetens inom Universitet & Högskola,
 • Synliggörande av kompetens hos individer vars kompetens inte på ett bra sätt går att bedöma mot branschkrav eller svenska skolsystem.
 • Stöd till; Potentiella validander, Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsenheter, Vuxenutbildningsanordnare, Lärosäten, Branscher, Myndigheter, Arbetsgivare, Projekt och andra valideringsintressenter.

Konkreta delar vi kan ge stöd i

 • Branschvalidering
  - På uppdrag av en bransch processleda framtagande eller utveckling av en valideringsmodell för olika yrkesroller. Innebär bland annat; att ta fram och systematisera kvalitetskritiska delar av yrkesroller, skapa kompetensstandard för yrkesroller, utforma kartläggning- och bedömningsprocess, utforma kartläggnings- och bedömningsmetoder, utforma av intyg/certifikat, kvalitetssäkra, ge stöd vid digitalisering, mm.
  - Formulera kompetensstandard/kvalifikation enligt SeQF struktur.
  - Informera, sprida och utbilda.
 • Validering inom Vuxenutbildningen
  - Utbilda och ge stöd till yrkeslärare, SYV och valideringshandledare. Speciellt inom vård & omsorgsområdet.
 • Bedömning av reell kompetens inom Universitet & Högskola,
  - Ge konkret stöd i frågor gällande kartläggning och bedömning. Utgångspunkt är ”Manual för bedömning av reell kompetens inom högskolan” som Validering Väst tagit fram tillsammans med de sju lärosätena inom Valideringsnätverk Väst.
 • Synliggörande av kompetens hos individer vars kompetens inte på ett bra sätt går att bedöma mot branschkrav eller svenska skolsystem.
  - KUB-modellen är Validering Västs verktyg för detta. Vi utbildar och ger löpande support.

Om du har frågor eller vill veta mer, tag gärna kontakt med oss.