KUB-stödjarutbildning

Datum: ht-24, datum kommer
Tid: 09.00-12.00
Plats: Digitalt via Teams
Kostnad: Kostnadsfritt för verksamheter i Västra Götalandsregionen
Utbildare: Anna Lindeblad
Sista anmälningsdag: -
Anmälan: https://forms.office.com/e/xgq8Lf0frN

Målgrupp

Praktiksamordnare

Utbildningens syfte och mål

KUB-stödjarens roll är att strukturera en praktikplats arbetsuppgifter enligt KUB-modellen. I samverkan med praktikplatsens handledare bedömer KUB-stödjaren praktikantens självständighet i förhållande till praktikplatsens arbetsuppgifter och ställer frågor kring uppvisade generella arbetslivskompetenser.

När praktikanten lämnar praktikplatsen, utfärdar KUB-stödjaren ett KUB-intyg som även godkänns och skrivs under av praktikhandledaren.

Utbildningens innehåll

KUB-modellen (syfte och målgrupp)
KUB-stödjare – vad innebär det?
Strukturera praktikplatsens arbetsuppgifter enligt KUB-modellen
Generella arbetslivskompetenser enligt KUB-modellen
Det situationsanpassade handledarskapet
Att bedöma självständighet i förhållande till praktikplatsens arbetsuppgifter
Att ställa frågor kring uppvisade generella arbetslivskompetenser
Att skriva KUB-intyg- skapa intygsmall

Kontaktperson

Anna Lindeblad anna.lindeblad@vgregion.se