Branschvalidering

Inom området Branschvalidering ger Validering Väst bland annat stöd med:

  • Framtagning och kvalitetssäkring av branschvalideringsmodeller
  • Processledning vid framtagande av kompetensstandarder
  • Uppdatering och revidering av befintliga branschvalideringsmodeller
  • Utbildning för yrkesbedömare/valideringshandledare/granskare eller liknande
  • Processledning vid koppling av branschstandarder till formell utbildning
  • Expertkunskap i nätverk kopplade till validering
  • Informations- och inspirationsinsatser för ökat nyttjande av branschvalidering