Universitet & högskola

Inom området Universitet och högskola ger Validering Väst bland annat stöd med:

  • Expertkunskap i nätverk kopplade till validering
  • Processledning vid framtagning av manual för tillgodoräknande av reell kompetens
  • Insatser vid Yrkeslärarprogrammet för ökad kunskap om validering inom Komvux
  • Informations- och inspirationsinsatser för ökat nyttjande av tillgodoräknande av reell kompetens inom universitet och högskola